Joanna Ways 

architekt i architekt krajobrazu

Oferuję Państwu usługi projektowe w szerokim zakresie 

 • Domy wnętrza i ogrody
 • Apartamenty i mieszkania
 • House Staging  - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
 • Dachy zielone i ściany zielone
 • Place zabaw i ogrody na dachach garaży podziemnych
 • Tereny zieleni rekreacji sportu i place zabaw, szkolne przedszkolne i szpitalne
 • Parki publiczne i zabytkowe
 • Analizy urbanistyczno krajobrazowe do planów miejscowych na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz wytyczne konserwatorskie do planów miejscowych

Współpracuję z wieloma biurami architektonicznymi - wykonuję dla nich wszystkie opracowania związane z zielenią istniejącą i projektowaną oraz zagospo­daro­wa­niem terenu.

Staram się, aby moje projekty były zawsze na wysokim poziomie.

Mam duże doświadczenie projektowe, wiele udanych realizacji oraz kilka znaczących nagród w swoim dorobku. 

Pomagamy naszym klientom w uzyskiwaniu uzgodnień, opinii i zezwoleń.

Wykonujemy kompletne wielobranżowe opracowania kosztorysowo-projektowe, w których zakres wchodzą:

 • inwentaryzacje zieleni dendrologiczne,  projekty gospodarki drzewostanem,
 • dokumenty do wycinki drzew oraz projekty nasadzeń zastępczych
 • projekty i koncepcje zagospodarowania terenu,
 • projekty budowlane terenowe wielobranżowe z wyma­ga­nymi uzgodnieniami do pozwolenia na budowę,
 • projekty wykonawcze (wraz z kosztorysem, przedmiarem robót budowlanych), w tym projekty: zieleni, dróg i placów, parkingów, elementów wyposażenia terenu, drobnych form architektonicznych, urządzeń wodnych, fontann, sieci uz­bro­jenia terenu
 • projekty wykonawcze zieleni osiedlowej, przy firmach, we wnętrzach, na dachach,
 • projekty zieleni na budynkach do certyfikatów BREEAM i LEED
 • projekty placów zabaw
 • boiska naturalne i na sztucznej nawierzchni